Fördelar med hembesök

HEMVETERINÄREN I BLEKINGE

hemveterinareniblekinge.se © 2019

Hembesök

Det finns många fördelar med ett hembesök:


Det spar mycket tid och bekymmer för dig som djurägare!

Det finns många anledningar att man kan ha svårt att ta sig till en veterinär, alltifrån djurägarens hälsa eller transportproblem, till djurets åksjuka eller rädsla för att åka bil. För många uppfödare och ägare med flera djur kan det praktiskt vara svårt att få med sig alla djuren på en gång.


Mindre stress för ditt djur.

Resan och en transport i bur är ofta ett stort stressmoment

ffa för katterna.

Många djur blir oroliga av att komma till en veterinärklinik,

där finns obekanta dofter och synintryck, samt andra djur. 

Både hundar och katter blir ofta stressade redan i

väntrummet, bl.a. av att behöva sitta bredvid okända hundar

och katter.

När hunden/katten befinner sig i sin vanliga hemmiljö så är

den lugn och uppträder mer naturligt.


Minskad smittorisk

Att slippa flytta de ännu ovaccinerade små valparna/kattungarna är en klar fördel ur smittoskydds-synpunkt.


Samma veterinär

Du får träffa mig varje gång och jag känner till din katt/hunds bakgrund och tidigare problem .


Kontakt

Mobil: 0722-504834

Mail:lena@hemveterinareniblekinge.se